Adiante 2000 FCR

Adiante 2000 FCR

O Fondo Adiante oriéntase a empresas xa existentes que poidan estar necesitadas de apoio financeiro e de xestión, para salvar unha situación temporal de dificultade ou para evitar que poida chegar a atoparse nela. Estas empresas terán que ser viables técnica, comercial e financeiramente.

A porcentaxe máxima de participación do Fondo Adiante no capital da empresa será do 45% e este investimento non superará o 15% do activo total do fondo.

O Fondo Adiante está dirixido a empresas

» Xa existentes
» Viables técnica, comercial e financeiramente
» En situación temporal ou risco de dificultade

A porcentaxe máxima de participación do Fondo Adiante no capital da empresa será do 45% e o investimento non superará o 15% do activo total do fondo.

Dinos quen es
Indícanos o email no que queres recibir resposta
Este é o Fondo para o cal estás enviando o teu proxecto
Describe brevemente o proxecto que envías
Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: pdf.

Dándolle cumprimento á LOPD (Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal), infórmase que os datos recollidos a través deste formulario non son almacenados, nin cedidos en ningún caso a terceiros; senón que son utilizados única e exclusivamente para o contacto e o envío de información ou contenido, segundo o demandado polo usuario a través do propio formulario.

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar se vostede é un visitante humano e prevenir envíos de spam automatizado.

As Contas Anuais abranguen o Balance, as Contas de perdas e ganancias, o Estado de fluxos de efectivo e demais datos que permiten obter unha imaxe fiel do patrimonio, a situación financeira e os resultados da entidade.

Descargar contas